Gå videre til innhold
Lantmännen Unibake-konsernet har forpliktet seg til å bruke mer klimavennlige råmaterialer, fase ut bruk av fossilt brennstoff og redusere matsvinn - i tett samarbeid med kunder og leverandører.
Lantmännen Unibake-konsernet har forpliktet seg til å bruke mer klimavennlige råmaterialer, fase ut bruk av fossilt brennstoff og redusere matsvinn - i tett samarbeid med kunder og leverandører.

Pressemelding -

Lantmännen Unibakes vei mot nullutslipp godkjent av globalt bærekraftsinitiativ

Lantmännen Unibake-konsernet har definert tydelige vitenskapsbaserte klimamål i tråd med Paris-avtalen. Disse er nå godkjent av Science Based Targets Initiative (SBTi)* og skal ta oss mot netto nullutslipp innen 2050.

SBTi-godkjenningen av de ambisiøse klimamålene innebærer at Lantmännen Unibake-konsernet har forpliktet seg til å bruke mer klimavennlige råmaterialer, fase ut bruk av fossilt brennstoff og redusere matsvinn - i tett samarbeid med kunder og leverandører. Samtidig gjør den Lantmännen Unibake til et av de første industrielle bakeriene i Europa med validerte utslippsmål basert på klimavitenskap.

– Vi gleder oss over å være blant selskapene som sitter i førersetet i omstillingen mot nullutslipp. Godkjenningen av målene er en milepæl på veien mot en mer bærekraftig fremtid også for Lantmännen Unibake Norge. Våre kunder kan ha tillit til at vi er en solid bærekraftspartner som jobber dedikert for å minimere klimaavtrykket og bidrar til at de igjen kan redusere sine egne utslipp, sier administrerende direktør Thomas Bjarkholm.

Kutter utslipp i hele verdikjeden

Det er klimagassutslipp i hele verdikjeden – helt fra kornet dyrkes til brødet bakes og transporteres, og til slutt konsumeres. Mange av disse kan vi ikke kontrollere selv (scope 3-utslipp). Derfor jobbes det tett med leverandører slik at det kan iverksettes tiltak som gir produkter med så lavt klimaavtrykk som mulig.

Per nå har mer enn 20 prosent av konsernets leverandører søkt SBTi om godkjenning av klimamålene sine. Målet er at minst syv av 10 leverandører skal være tilsluttet bransjestandarden i løpet av fire år.

På veien mot nullutslipp har Lantmännen Unibake satt seg som mål å halvere utslippene fra egne bakerier innen 2030. Dette er utslipp selskapet selv kan kontrollere, også kalt scope 1 og 2.

Bærekraft høyt på agendaen i Norge

I Norge har Lantmännen Unibake lenge hatt høye ambisjoner for bærekraftsarbeidet.

– Vi gjør det vi kan for kun å bruke nødvendig plast, ha minst mulig matsvinn, minimere klimagassutslipp og alltid tilby sunnere alternativer, sier Aina Hagen, markeds- og innovasjonsdirektør med ansvar for bærekraft.

Hun understreker at arbeid med bærekraft ikke er et prosjekt med en start og en slutt, men et kontinuerlig arbeid, der alle ansatte har et ansvar.

– Vi er stolte av at vi i perioden 2018-2022 kuttet 28 prosent plast og gikk over til å bruke resirkulerbar plast. Vi har økt andelen norske råvarer og andel lokalproduserte bakevarer, samt mer enn doblet antall nøkkelhullsprodukter siden 2019. I tillegg jobber vi kontinuerlig med optimalisering av produksjon og planlegging for å halvere matsvinn innen 2030, avslutter hun.

*Science Based Targets Initiative (SBTi) bistår bedrifter med å sette vitenskapsbaserte utslippsmål og promoterer effektive tiltak for å nå målene. Initiativet er et samarbeid mellom FNs Global Compact, Carbon Disclosure Project, World Resources Institute, og WWF Verdens Naturfond.

Lantmännen Unibakes forpliktelser

Innen 2027

  • 72% av leverandører innen varer og tjenester, transport og distribusjon og forretningsreiser skal ha vitenskapsbaserte mål

Innen 2030

  • Redusere scope 1 og 2 klimagassutslipp med 50% fra baseline 2019
  • Redusere scope 3 klimagassutslipp med 30% fra baseline 2019

Innen 2050

  • Nå nullutslipp av klimagassutslipp gjennom hele verdikjeden
  • Redusere scope 1 og 2-klimagassutslipp med 90% fra baseline 2019
  • Redusere scope 3-klimagassutslipp med 90% fra baseline 2019

Related links

Emner

Kategorier


Lantmännen Unibake er en av Norges største leverandører av bake-off-brød og andre frosne bakervarer til storhusholdning og dagligvare, sistnevnte under markevaren Hatting. Vi har to moderne bakerier i Norge – på Langhus sør for Oslo og i Lier utenfor Drammen. Der jobber 160 dedikerte medarbeidere med lidenskap for god bakst for å løse morgendagens utfordringer i bakeribransjen.

Lantmännen Unibake er et ledende internasjonalt bakerikonsern med over 6.000 ansatte i mer enn 20 land, eid av svenske bønder gjennom samvirkeforetaket Lantmännen.

Kontakter

Aina Hagen

Aina Hagen

Pressekontakt Markeds- og innovasjonsdirektør +47 908 98 768
Christel Nordhagen

Christel Nordhagen

Pressekontakt PR- og digitalansvarlig +47 97 54 39 39

Relatert innhold

Lidenskapelig opptatt av god bakst siden 1880

Lantmännen Unibake er Norges største leverandører av fryste bakervarer til storhusholdning og dagligvare, sistnevnte under markevaren Hatting. Vi har to moderne bakerier i Norge – på Langhus sør for Oslo og i Lier utenfor Drammen. Der jobber 160 dedikerte medarbeidere med lidenskap for god bakst kontinuerlig for å løse morgendagens utfordringer i bakeribransjen. Lantmännen Unibake er et internasjonalt bakerikonsern med over 6.000 ansatte i mer enn 20 land, eid av svenske bønder.

Lantmännen Unibake Norge
Berghagan 2
1405 Langhus
Norge